Lajitteluohjeet

Näin lajittelet kierrätysasemillemme tuotavan erilaisen romun ja jätteen.

1. Käytetty puujäte

Puhdas puu

Kemiallisesti käsittelemätöntä puuta tai puutuotteita, joista voidaan valmistaa mm. biopolttoaineita. Näitä ovat mm. puupakkaukset ja -lavat, uudisrakennuksilta tuleva käsittelemätön rakennuspuu, betonilaudoitus (puhdistettu), puuviilu, liimaa sisältämättömät kuitulevyt, pinnoittamaton HDF-levy ja lämpöpuu. Materiaali saa sisältää pieniä määriä nauloja, hakasia ja ruuveja yms. metalleja.

Sekalainen puu

Kemiallisesti käsiteltyä puuta tai puutuotteita, joista voidaan valmistaa mm. biopolttoaineita. Näitä ovat mm. maalattu rakennuspuu, valumuottipuut, vaneri, lastulevy, liimaa sisältävät kuitulevyt, MDF-levy, kalustelevyt, pinnoitettu HDF-levy, puu- tai MDF-listat. Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja 

Purku- ja saneerauspuu 

Sekalaista puujätettä, jota voidaan hyödyntää mm. energian tuotannossa. Materiaali on rakennusten purku – ja saneerauskohteista tulevaa vanhaa sekalaista puumateriaalia ja puutuotteita. Materiaali saa sisältää pieniä määriä eristepaperia ja -pahvia sekä puupurua ja -lastua. Purku- ja saneerauspuusta on ennen toimitusta eroteltava pois kyllästetty puuaines sekä rakennusjäte. Materiaali saa sisältää pieniä määriä heloja, nauloja, hakasia yms. metalleja. 

2. Luonnon puumateriaali

Lajiteltuja luonnonmateriaaleja, joista voidaan valmistaa mm. biopolttoaineita. 

Risut

Oksat, pensaat, rangat, latvukset sekä sekalainen harvennus- ja raivauspuu. 

Kannot

Kannot, juuristot ja tyvipuut. Materiaali saa sisältää pieniä määriä juuristossa kiinni olevaa puhdasta maa-ainesta. Sekakuormat luokitellaan kantojen hinnan mukaisesti. 

3. Rakennusjäte

Rakentamisen ja saneeraamisen hyödyntämiskelpoista materiaalia sisältävä sekalainen jäte. Materiaali ei saa sisältää vaarallisia jätteitä. 

4. Pakkaus- ja energiamateriaali

Puhtaat jakeet 

Syntypaikkalajiteltua materiaalia, jota voidaan hyödyntää materiaalina sekä raaka-aineina energian tuotannossa. Saa sisältää puuta, muovit (01,02,04,05,06,07), materiaalin kierrätykseen soveltumatonta pahvia ja paperia , stryroksia , kartonkia ja tekstiiliä. Materiaali ei saa sisältää PVC – muovia eikä biojätettä 

Epäpuhtaat jakeet

Materiaali josta osa voidaan hyödyntää lajittelemalla energian tuotannon raaka-aineiksi. 

5. Talkoojäte

Kiinteistöjen siivoamisesta syntyvää sekalaista hyödyntämiskelpoista jätettä. Saa sisältää haravointijätettä sekä puu-, rakennus- ja pakkausmateriaaleja. Materiaali ei saa sisältää vaarallisia jätteitä eikä elintarvikejätteitä. Seuraavat jätteet hinnoitellaan erikseen, jos niitä löydetään kuorman tarkastuksessa, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkalaitteet 30 € / kpl, akut 5 € / kpl, autojen renkaat 10 € / kpl, painekyllästetty puu 350 € / tonni (hinnat alv. 0%). 

Vastaanottoehdot 

Tavarantuoja vastaa tuomansa materiaalin laadusta ja laskun suorituksesta. Vastaanottaja voi kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta, jos on syytä epäillä niiden sisältävän vastaanottoon kelpaamatonta materiaalia. Vastaanottajalla on oikeus velvoittaa tavarantuoja viemään pois tarkastuksessa vastaanottokelvottomaksi osoittautunut kuorma. Tästä aiheutuvista kustannuksista vastaa tavarantuoja. Kuorman purkuihin liittyvät apukonetyöt, kuten materiaalin alasnostot, lavojen kaavinnat sekä puristimien tyhjennykset suoritetaan vain tilaajan omalla vastuulla ja vain mikäli se katsotaan olevan mahdollista ilman ilmeistä vaurioriskiä. Pientoimittajatoimituksina vastaanotetaan vain luokat: Puujätteet, rakennusjäte ja talkoojäte.

Pidätämme oikeuden keskeyttää tuotteiden vastaanoton, jos toimintamme lupaviranomaisten toimesta keskeytyy meistä riippumattomista syistä tai alueen vastaanottokyky estyy. Luottokelpoisille vakituisille asiakkaille voimme kirjallisen hakemuksen perusteella avata Karpinkierrätys Tilin. Tilihakemuslomakkeita on saatavilla Karpin kierrätysasemalla.