Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

Karpin Käsittely Oy

Nippalantie 1, 35300 Orivesi

Y-tunnus: 2500386-5.

Rekisteriasioista vastaava

Juuso Martikainen

0400 706 531
juuso.martikainen@karpinkasittely.fi

Karpin Käsittely Oy (myöhemmin myös ”rekisterinpitäjä”) ylläpitää rekisteriä henkilöistä, jotka ovat asiakkaita tai yhteistyökumppaneita.

Rekisteriin kerätään:

Yrityksen nimi ja osoitetiedot
Y-tunnus
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite, puhelinnumero, verkkosivuston osoite
Ostotiedot kuten palvelu-, hinta-, tarjous-, toimitus- ja laskutustiedot
Asiakkaan itsensä kertomat lisätiedot
Asiakassuhteen viestintähistoria (mm. sähköpostiviestit ja puhelutiedot).

Rekisteriin sisältyviä tietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Tiedot säilytetään luottamuksellisina eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Rekisteriä käytetään asiakaspalveluun, asiakassuhteen muodostamiseen, asiakassuhteen hoitoon ja palveluiden tuottamiseen.

Tarkastusoikeus

Sinulla on pyynnöstäsi oikeus saada tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu, mistä tiedot rekisteriä varten hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.

Oikeus vaatia tiedon poistoa

Tietoja voidaan poistaa vaatimuksestasi tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi.
Jos haluat lisätietoja rekisteristä, ota yhteys rekisterinpitäjään.